PREPORUČENI ODABIR STUPOVA

Najčešće primjenjivani raspored i presjeci neizoliranih vodiča u različitim klimatskim uvjetima

U tablicama primjene, za određeni presjek vodiča i određeno max. radno naprezanje, za uobičajene oblike glave stupa i različite klimatske uvjete, navedeni su preporučeni tipovi stupova i odgovarajuća namjena stupa u trasi. Za nosne stupove navedeni su dopušteni vjetrovni rasponi (polu zbroj susjednih raspona), a za zatezne stupove i dopušteni kut skretanja trase. Stupovi su odabrani tako da vjetrovni raspon, mjerodavan za konstrukciju stupa, što više odgovara i dopuštenom električkom rasponu.

U tablicama navedeni električki rasponi određeni su za primjenu potporih izolatora (lanac 0,00m), na susjednim stupovima s jednakim rasporedom zavješenja vodiča tj. jednakim oblikom glave stupa. Stvarne električke raspone treba točno odrediti i kontrolirati ovisno o odabranoj ovjesnoj opremi i oblicima glave susjednih stupova.

Na dopušteni vjetrovni raspon za konstrukciju nosnih stupova ne utječe radno naprezanje vodiča. O njemu ovisi potrebna visina stupa (utjecaj na provjes vodiča) i mogućnost primjene stupa za slučaj izvanrednog opterećenja (utjecaj na veličinu prekidne sile). U tablicama navedeni dopušteni vjetrovni rasponi za nosno zavješenje vodiča jednaki su za određeni oblik glave stupa, presjek vodiča i osnovno opt. vjetrom bez obzira na veličinu radog naprezanja vodiča.

Dopuštena suma vertikalnih sila odnosi se na vertikalno opterećenje od vodiča i ovjesne opreme te elektroaparata (rastavljači i sl.) koji se priključuju na stup.