OSNOVNI PODACI O NAMJENI I KONSTRUKCIJI STUPOVA

Namjena konstrukcije

Za razliku od stupova projektiranih za jednoznačno određene presjeke i raspored vodiča, ovi stupovi predstavljaju tipizirana rješenja konstrukcije, od kojih se svaki tip može koristiti za više različitih vrsta, presjeka i rasporeda vodiča u različitim geografskim uvjetima.

Za potreban presjek vodiča i lokaciju, pravilnim odabirom najvećeg radnog naprezanja užeta i odgovarajućeg rasporeda ovješenja tj. mjesta priključka užeta na konstrukciju, svaki se stup može primijeniti:

 • u svim klimatskim uvjetima:
  • osnovno opterećenje vjetrom 500 – 1100 (1300) N/m2
  • koeficijent dodatnog tereta 1 do 4 x 0.18√d daN/m’
 • na svim terenima, bez obzira na konfiguraciju
 • za više različitih presjeka užeta:
  • AL/Č od 35/6 mm2 do 150/25 mm2
  • ostale vrste izoliranih i neizoliranih vodiča, koji opterećuju stup s odgovarajućom rezultantom sila zatezanja i površinom izloženom vjetru
 • za priključak potpornih, štapnih, lančanih izolatora (direktno na konzolu, preko zastavica, U stremena, produžnika, odstojnika)
 • za jedan i dva sustava
 • sa i bez zaštitnog užeta
 • za uporabu dodatne opreme bez posebnih dorada na konstrukciji:
  • zračni i kabelski odcjepi, prijelaz zrak-kabel
  • linijski rastavljači (sa i bez daljinskog upravljanja), indikatori kvara i sl.
 • kao portali

Osnovni podaci o konstrukciji

Stupovi su čelično – rešetkaste četverostrane piramide. Sastavljeni su iz standardnih vruće valjanih profi la spojenih vijcima, s jednostrukom ispunom dijagonala po cijeloj visini stupa. Kod nosnih stupova, predviđenih za lakše i srednje opterećenje, dvije stranice se izvode s horizontalnim limovima zavarenim na pojasnike umjesto vijčano spojenih dijagonala.

Antikorozivna zaštita svih dijelova stupova izvodi se vrućim cinčanjem, kvalitete koja odgovara zahtjevima priznatih svjetskih standarda.

Svi su stupovi dizajnirani sa paralelnim stranicama gornje etaže (glava stupa bez prirasta). Tako je omogućena primjena istih konzola za različiti raspored užeta – veći broj različitih simetričnih i ne simetričnih oblika glave te priključak iste dodatne opreme na različitim visinama jednog stupa kao i na više različitih tipova stupova.

Etaže trupa stupa su sa prirastom, odabranim tako da se koriste najviše jedna do dvije različite dimenzije profi la za pojasnike trupa na svim visinama stupa. Na svakoj pojedinoj etaži dijagonale su jednake duljine, te dimenzije profi la i pripadajućeg vijka.

Oblik, materijal, dimenzije i izrada konstrukcije stupova omogućavaju:

 • jednostavno uskladištenje i transport (za različite gabarite i prijevozna sredstva)
 • brzu montažu i demontažu (po elementima, etažama, u cjelini) sa i bez uporabe mehanizacije
 • izmjenu funkcije stupa na već izgrađenim dalekovodima
 • jednostavno održavanje i intervencije u eksploataciji:
  • otvoreni profi li pogodni za kontrolu i održavanje
  • jednostavna zamjena oštećenih elemenata i saniranje antikorozivne zaštite