PODACI ZA NARUDŽBU I PREUZIMANJE KONSTRUKCIJE

Za narudžbu stupova treba navesti potreban broj određenog tipa stupa i potrebne visine, te potreban broj konzola.

Konzole su određene tipom stupa te oblikom glave i načinom zavješenja vodiča na stup.

Npr.

Za trasu dalekovoda s nosivim izolatorskim lancima zavješenima preko zastavice, oblik glave J21 i J22, stupovi tipa NAL2 – 5 komada i ZAE2 u funkciji nosivog stupa – 1 kom, te zatezni stupovi, oblik glave D21 i D22, stup tipa ZAJ2 – 2 kom, i oblik glave J21, stup ZAE2 – 1 kom, potrebno je naručiti:

Stupovi:
stup NAL2 – 13, 3 kom.
stup NAL2 – 15, 2 kom.
stup ZAE2 – 17, 2 kom.
stup ZAJ2 – 11, 2 kom.

Konzole za nosivo zavješenje vodiča preko zastavica:

 • NAL2:
  • J2 – 10 kom.
  • J3 – 5 kom.
 • ZAE2:
  • J2 – 2 kom.
  • J3 – 1 kom.

Konzole za zatezno zavješenje vodiča preko zastavica:

 • ZAJ2:
  • VRH – 2 kom.
  • D2 – 2 kom.
  • G3 – 1 kom. (otcjep)
 • ZAE2:
  • J2 – 2 kom.
  • J3 – 1 kom.

Za konstrukciju (konzole, primjena zatega ili podupora, nosači dodatne opreme) koja nije obuhvaćena katalogom, potrebno je dostaviti zahtjev s odgovarajućom tehničkom dokumentacijom odnosno opisom, na temelju kojih se može dati prijedlog i izraditi ponuda zahtijevanih elemenata.
Antikorozivna zaštita konstrukcije standardno se izvodi vrućim cinčanjem za normalne atmosferske uvjete. Moguća je i isporuka konstrukcije bez antikorozivne zaštite “u crno” ili sa dodatnom zaštitom (bojanje) što je potrebno navesti kod narudžbe konstrukcije.
Kod preuzimanja konstrukcije, naručitelju se dostavljaju montažni nacrti i dokumentacija kojom se dokazuje kakvoća materijala, izrade i antikorozivne zaštite ugrađenih elemenata te konstrukcije u cijelosti, sukladno statičkom proračunu stupa.