Projekti za elektroprivredu

Cjelovito rješenje projektiranja dalekovoda 2x400 kV TS Ernestinovo - TS Pécs, dionica: Ernestinovo - državna granica

Nazivni napon  400 kV 
Duljina trase  44 km 
Broj stupova 
- nosivi
- zatezni
 
90
27
Ukupno  117 
Prosječni raspon  376 m 
(bez priključnog raspona)