Projekti za ceste i autoceste

Jedan od značajnijih i složenijih projekata bio je projektiranje elektroenergetskog napajanja, prelaganja instalacija i opremanje autoceste Zagreb - Split - Dubrovnik, na dionicama od Dugopolja do Ploča, što uključuje projektiranje idejnih, glavnih i izvedbenih projekata:

 • 20 km 110 kV dalekovoda Ploče - Vrgorac
 • 120 km SN kabelskih vodova
 • 70 km prelaganja zračnih vodova svih naponskih razina, na križanju s AC
 • 60 km rekonstrukcija 10(20) kV zračnih vodova
 • 112 km optičkih kabela
 • TS 110/10(20) kV Vrgorac
 • TS 110/10(20) kV Zagvozd
 • TS 110/10(20) kV Ploče
 • rekonstrukcije TS 110/35/20 kV Kraljevac
 • rekonstrukcije TS 35/10(20) kV Klis
 • rekonstrukcije TS Prančevići
 • cca 25 kom TS 10(20)/0.4 kV
 • rasvjeta svih čvorova (5 kom) i pratećih uslužnih objekata (7 kom), instalacije i oprema tunela (5 kom), cestarinskih prolaza (5 kom).

Rekonstrukcija EEN vodova i EEN napajanje:

 • na AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica: Ravča - Ploče 1
 • na AC Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica: Beli Manastir - Osijek
 • na AC Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionica: Sredanci - granica BiH
 • na AC Zagreb - Split - Dubrovnik, dionica: Doli - Dubrovnik
 • na Čvoru Sveta Klara na AC Bregana - Zagreb - Lipovac
 • na mostu Pelješac s prilaznom cestom iz pravca Komarne.

Rekonstrukcija EEN vodova, EEN napajanje i TK instalacije na AC Zagreb - Sisak, dionica: Lekenik - Sisak.

Rekonstrukcija EEN vodova, EEN napajanje, rasvjeta, telekomunikacije i oprema tunela:

 • na brzoj cesti Čvor Ploče - ČCP* Karamatići
 • na obilaznici Rijeke, dionica: Orehovica - Diračje
 • tunel Sveti Ilija (Biokovo) sa sjevernom i južnom pristupnom cestom
 • na cesti Čvor Ravča - Drvenik zajedno s tunelom Drvenik.

Rekonstrukcija EEN vodova na Istarskom ipsilonu, dionica: Pula - Pomer.

Rekonstrukcija EEN vodova, TK instalacija i vodovoda na križanjima s Istarskim ipsilonom.

Rekonstrukcija EEN vodova, plinovoda i vodovoda, EEN napajanje, rasvjeta i telekomunikacije:

 • na brzoj cesti Mokrice - Andraševec
 • na brzoj cesti Zabok - Krapina.

Energetsko napajanje i rekonstrukcija VN i NN dalekovoda na križanjima s AC Beli Manastir - Osijek - Svilaj, dionice: Osijek - Đakovo i Đakovo - Sredanci.

U sklopu navedenih dionica projektirani su i sljedeći projekti:

 • TS 110/10(20) kV Đakovo 3
 • TS 110/20 kV Krapina - Bobovje
 • TS 110/35 kV Oštarije
 • TS 110/35 kV Obrovac
 • priključni KB 2x110 kV za TS Đakovo 3
 • rekonstrukcija TS 110/35/10 kV Beli Manastir
 • rekonstrukcija TS 110/20(10) kV Donji Andrijevci
 • TS 35/10(20) kV tunel Sv. Rok sjever
 • TS 35/10(20) kV tunel Mala Kapela jug
 • TS 35/10(20) kV Drenovci
 • rekonstrukcija TS 35/10(20) kV Krapina - Strahinje
 • TS 35/10(35) kV Obrovac.

U sklopu projekata za ceste i autoceste projektirano je više od 250 TS 10/20(0.4) kV (250-1000 kVA).

Dalekovod Projekt d.o.o. je sa svojim partnerima realizirao veći broj projektne dokumentacije za opremanje autocesta, cesta i tunela (projekti prometa, rasvjete, telekomunikacija, rezervnog napajanja, sustav daljinskog vođenja i dr.).

* ČCP - čeoni cestarinski prolaz