Projekti u inozemstvu

 • DV 400 kV Tirana - Podgorica (Albanija i Crna Gora)
 • DV 2x220 kV Rama - Posušje (BiH)
 • DV 2x220 kV Jablanac - Jajce, priključak na HE Rama (BiH)
 • DV 110 kV Tomislavgrad - Prozor (BiH)
 • DV 110 kV Tomislavgrad - Livno (BiH)
 • priključni DV 2x110 kV za TS Buna (BiH)
 • priključni DV 2x110 kV za HE Mostarsko Blato (BiH)
 • DV 110 kV Podgorica 5 - T-spoj KAP I (vod 1) (Crna Gora)
 • DV 110 kV Tomislavgrad - Livno (BiH)
 • rekonstrukcija TS 110/35 kV Podgorica 3 (Crna Gora)
 • rekonstrukcija TS 110/35 kV Podgorica 5 (Crna Gora)
 • rekonstrukcija TS 400/220 kV Ribarevina i priključni dalekovod (Crna Gora)
 • rekonstrukcija TS 220/110/35 kV Mojkovac i priključni dalekovod (Crna Gora)
 • rekonstrukcija TS 110/35 kV Andrijevica i priključni dalekovod (Crna Gora)
 • rekonstrukcija EEN vodova, EEN napajanja, rasvjete, telekomunikacija, prometa i opreme tunela na autocesti koridor 5C kroz BiH, dionice: Mostar sjever - Mostar jug; Mostar jug - Počitelj; Počitelj - granica RH (BiH)
 • rekonstrukcija EEN vodova, EEN napajanja, rasvjete, telekomunikacija i prometa na autocesti Banja Luka - Doboj (BiH)
 • rekonstrukcija VN i NN dalekovoda na križanjima s autocestom Bar - Boljare, dionica Veruša - Mateševo (Crna Gora)
 • DV 110 kV Kirirom - Phnom Penh, 120 km (Kambodža)
 • DV 110 kV Boali II - Bangui, 95 km (Srednjoafrička Republika)
 • DV 2x400 kV Divača - Redipuglia (Slovenija i Italija), dionica Divača - granica Slovenije, 38,9 km
 • DV 220 kV Rama - Jablanica (I vod) 12,5 km (BiH)
 • DV 220 kV Rama - Jablanica (II vod) 12,5 km (BiH)