Dalekovodi

 • DV 2x400 kV, dionice: Žerjavinec - Heviz i Žerjavinec - državna granica
 • DV 2x400 kV Žerjavinec - Prevlaka
 • DV 2x400 kV Ernestinovo - Pécs, dionica: Ernestinovo - državna granica
 • DV 400 kV Tumbri - Melina
 • DV 2x220 kV Pehlin - Plomin
 • DV 2x220 kV Plomin - Vodnjan
 • priključni DV 2x220 kV za TS Plat
 • DV 2x110 kV Samobor - Rakitje
 • DV 2x110 kV priključak za TS Medulin
 • DV 2x110 kV Rakitje - Botinec
 • priključni DV 2x110 kV za TS Tupljak
 • DV 2x110 kV Vinodol - Melina
 • KB 110 kV priključak za TS Dujmovača
 • KB 110 kV Resnik - Dugo Selo
 • priključni dalekovodi 35 kV, 110 kV i 220 kV za TS Plat
 • priključni DV/KB 2x110 kV za TS Srđ

Dalekovod-Projekt d.o.o. projektirao je veći broj podzemnih i nadzemnih vodova nazivnog napona 10, 20 i 35 kV, kao i niskonaponskih vodova i instalacija.