Zaštita osobnih podataka

Temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka, u kompaniji je imenovan Službenik za zaštitu osobnih podataka koji obavlja slijedeće dužnosti:

  • Vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka
  • Upozorava voditelje zbirki osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka
  • Upoznaje sve zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka
  • Brine o izvršavanju obveza voditelja zbirke osobnih podataka i izvješćivanju Agencije za zaštitu osobnih podataka
  • Surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u svezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka

kontakt: [email protected]
Marijana Čavića 4, 10000 ZAGREB
TEL. 01/2411-117