Shema i pravilnik organizacije

Dalekovod Projekt d.o.o. organiziran je u dvije grupe poslova, a to su:
a) poslovi projektiranja, nadzora i konzaltinga
b) poslovi razvoja.

Dalekovod Projekt d.o.o. ima ukupno 99 zaposlenih od čega je 63 zaposlena s visokom stručnom spremom, 14 zaposlenih ima višu stručnu spremu, a 22 zaposlena srednju stručnu spremu.

Shema