Povijest

Priča o projektiranju počinje prije 60-ak godina, kad je relativno skromna ekipa stručnjaka 1949. godine u tek osnovanoj tvrtki Dalekovod počela graditi elektroenergetske objekte. Kvalitetna priprema projektne dokumentacije bila je prvi izazov postavljen pred mladu tvrtku koja je u poslijeratnom razdoblju trebala preuzeti zahtjevne projekte gradnje i projektiranja.
Širenjem potencijala tvrtke, i krug djelatnosti se proširivao na usluge projektiranja transformatorskih stanica i rasklopnih postrojenja, podzemnih i podmorskih kablova, kontaktnih mreža, žičara, antena i drugih elektroenergetskih i telekomunikacijskih objekata.

Djelatnost projektiranja sa svim svojim potencijalima i referencama izdvojena je 2007. godine iz Dalekovoda d.d. u zasebnu tvrtku, Dalekovod Projekt d.o.o., koja postaje neovisan pravni subjekt, registriran za obavljanje djelatnosti projektiranja, nadzora, konzaltinga i inženjeringa.

Dalekovod Projekt d.o.o. trenutačno ima 99 zaposlenika. Većina su ovlašteni arhitekti i inženjeri raznih struka, primarno inženjeri elektrotehnike i građevine, ali i inženjeri geodezije, geologije i prometa.

Zahvaljujući svim svojim referencama i iskustvu, Dalekovod Projekt d.o.o. danas raspolaže visokoprofesionalnim projektnim timovima, specijaliziranim za sve usluge iz područja svoga djelovanja.
U povijest tvrtke upisani su projekti različite složenosti i veličine - od dalekovoda i transformatorskih stanica do telekomunikacijskih antenskih stupova, proizvodnih hala, sportskih dvorana, škola, zgrada, objekata komunalne infrastrukture, solarnih elektrana – koji svjedoče o stručnosti tvrtke u projektiranju, nadzoru, konzaltingu i inženjeringu.

U arhivi Dalekovod Projekta d.o.o. evidentirano je i arhivirano

  • 9732 raznih projekata - u analognom, a dio i u digitalnom obliku, i to:
  • 6022 projekta dalekovoda svih naponskih razina (uključivo 500 kV)
  • 362 projekta niskonaponske mreže (idejni, glavni i izvedbeni projekti; projekti rekonstrukcije, izmještanja i sanacije na dalekovodima);
  • 1644 projekta na elektroenergetskim postrojenjima svih naponskih razina (uključivo 500 kV) - (idejni, glavni, izvedbeni projekti; projekti rekonstrukcije, sanacije i zamjene opreme na elektroenergetskim postrojenjima);
  • 897 projekata antenskih stupova;
  • 807 raznih elaborata (međuovisnosti, zaštite od elektromagnetskih polja, zaštitna uzemljenja, studije, utjecaji i dr.).

Dalekovod Projekt d.o.o. posjeduje certifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001.