Proizvodi u razvoju

a) solarni stup

Deset posto sveukupne električne energije troši se na uličnu rasvjetu. Solarni stup ima nekoliko prednosti, a to su prije svega:

  • očuvanje okoliša
  • nema kopanja, polaganja kabela ili montiranja elektrifikacijskih prijenosnih stupova
  • jednostavna realizacija projekta zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima
  • jednostavna prenosivost stupova
  • nema potrebe za instalacijom transformatorskih stanica
  • nema dodatnih troškova (npr. račun za struju)

b) čuvar parkinga na solarni pogon

Uređaj naziva "čuvar parkinga na solarni pogon" za funkcioniranje koristi sunčevu energiju. Za razliku od vrata i mehaničkih mehanizama s lokotima ili bravicama za čije korištenje treba izaći iz auta, "čuvar parkinga" koristi daljinski upravljač i to na udaljenosti do 20 m.